Stabilt och tryggt

Vår stabilitet består av mer än god ekonomi

  • Intern stabilitet
  • Extern stabilitet

Genom våra medarbetares mångåriga yrkeserfarenhet så har vi uppnått en stark intern stabilitet.
Vi kan bättre utnyttja vår maskinparks möjligheter. Våra kunskaper om olika skärbara material bidrar till en stark produkt.

Vår externa stabilitet bygger på våra kundrelationer, där vår kompetens om innehållen i kundernas uppdrag leder till förtroendefulla samarbeten. Våra kunder
upplever en trygghet i att ha en leverantör som både förstår vad man vill och vet vad man menar och kan leverera i enlighet med det.

Våra kunder uppskattar prisvärd kompetens samtidigt som man känner sig tryggare hos en alltigenom stabil leverantör.

 

Vår affärsidé bygger på pålitlighet, erfarenhet, kompetens och förtroende

Våra viktigaste framgångsnycklar är: Vårt Koncept – Vårt Team - Vår Stabilitet

Välkommen till Filmeko!